LEKEMUSEET

Org. nr. 925 282 030. Rosendalsv. 5, 2760 Brandbu. Tlf. 99 444 567. Bankkto. 2050.44.36056

www.lekemuseet - E-post: Post@lekemuseet.no

Åpne samlinger torsdager kl. 14 - 20 og lørdager kl. 14 - 17.


Foreningen har til formål å arbeide for registrering og utstilling av leker i Norge.

Formålet søkes oppnådd gjennom å arrangere utstillinger av leker, samle inn og ta vare på leker, registrere enkeltobjekter og samlinger av leker samt lage informasjon om hva som finnes av leker og lekesamlinger i Norge.


Lekeutstillinger i Tegneseriemuseet i Norge. Her presenteres hundrevis av leker basert på tegneseriefigurer samt modellbiler, westernfigurer og andre leker fra de siste hundre år.

Egen salgsavdeling med mye som ikke er å få tak i andre steder.

Mye er også magasinert for fremtidige utstillinger.


Medlemsinformasjon nederst på siden

Magasinert Märklin