RIKSMUSEET

Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu. Tlf. 99 444 567. Org. Nr. 993 256 749  post@riksmuseet.no

Åpent sekretariat torsdager kl. 14 - 20 og lørdager kl. 14 - 17.

Foreningens formål er på ideelt grunnlag å tilby samlinger og utstillinger som er åpne for allmenheten felles markedsføring under fellesnavnet Riksmuseene.

Formålsparagrafen skal søkes oppfylt via informasjonsvirksomhet samt bistand med lokaler for utstillinger.

Foreningen er åpen for offentlige og private foreninger, organisasjoner og stiftelser som betaler den av årsmøtet fastsatte kontingent.

Medlemsorganisasjoner:

- Donaldistene.  Donaldistene

- Informasjonskontoret i Norge.   Informasjonskontoret

- Lekemuseet.   Lekemuseet

- Leseland, populærlitteraturens forening.   Leseland

- Modelljernbanemuseet.   Modelljernbanemuseet

- Norsk Tegneserieforum.   Tegneserieforum

- Det nasjonale Tegneseriearkivet, Tegneseriegalleriet og Tegneseriemuseet i Norge.   Tegneseriemuseet

- Pirayaklubben i Norge.   Pirayaklubben

- Radiomuseet.   Radiomuseet

- Stiftelsen Ordenes Makt.

- Tegneseriemuseets Venner.  Tegneseriemuseumsvennene