-  RIKSMUSEET  -

Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu. Tlf. 99 444 567. Org. Nr. 993 256 749. Bank: 2050.44.36102  post@riksmuseet.no


Åpent sekretariat lørdager og søndager kl. 14 - 17.


Vårt formål er på ideelt grunnlag å tilby samlinger og utstillinger som er åpne for allmenheten felles markedsføring under navnet Riksmuseene for derigjennom å fremme ytringsfrihet og demokrati.


Formålsparagrafen skal søkes oppfylt via informasjonsvirksomhet.


Medlemsorganisasjoner:

- Donaldistene.  Donaldistene

- Lekemuseet.   Lekemuseet

- Leseland, populærlitteraturens forening.   Leseland

- Modelljernbanemuseet.   Modelljernbanemuseet

- Tegneseriemuseet i Norge.   Tegneseriemuseet

- Pirayaklubben i Norge.   Pirayaklubben

- Radiomuseet.   Radiomuseet